Monterings- och bruksanvisning för TunMans badtunnor

 1. Badtunnan bör monteras på en jämn yta som är i lod. Ytterkaminen ska monteras på en hård yta och på samma nivå med tunnan. Underlagsytan ska vara så tät att ramen inte sjunker in i marken när tunnan är fulltappad. För luftcirkulation bör det finnas ett mellanrum på minst 4-5 cm mellan den nedre tunnkanten och marken. Se till att det är bottnet och inte kanterna som vilar på ramen.

 2. Se till att dränageventilen är stängd innan du tappar vatten i tunnan.
 3. Tunnan och/eller kaminen får inte förflyttas om det finns vatten i tunnan och/eller eld i kaminen.

 4. Se till att alla delar till tunnan är säkert fästa innan tunnan tas i bruk. Kontrollera fästanordningarna för tunnbanden och det avskiljande nätet (i fall av innerkamin). I fall av ytterkamin se till att anslutningsslangarna är säkert anslutna till tunnan.

 5. När tunnan tappas upp för första gången kan det förekomma minimala läckage som slutar inom ett par timmar. Tunnan är tillverkad av torrt trä; under påverkan av fukt sväller träet och läckagen stannar. Om tunnan inte används under en längre period, är det bra att ha kvar 30-50 cm vatten i botten, på vintern ska allt vatten tappas ut ur tunnan.

 6. Det är förbjudet att elda kaminen utan att det finns något vatten i tunnan!  Ytterkaminen får eldas endast efter att de båda bussningarna (kaminrören) i tunnan ligger under vatten. Innerkaminen får eldas endast efter att tunnan är tappad till hälften och kaminen ligger under vatten! I den inbyggda kaminen är det enklare att tända eld med torr ved. För bättre lufttillgång sätt inte locket på i början. Locket justerar luftrörelse och hjälper samtidigt undvika att vattnet stänker in i kaminen. Elden slocknar under ständigt slutet lock.
 7. Den rekommenderade temperaturen för badning är 37- 40°C. Beroende på årstid kan uppvärmningen av vattnet ta 2-4 timmar. Rör om vattnet då och då medan du eldar. Har tunnan lock, stäng den under eldandet för snabbare uppvärmning.
 8. Vattnet får inte tappas ut innan kolen helt har slocknat.
 9. Tunnan kan rengöras med en trycktvättare eller i hushållet och badrummet vanligt förekommande rengöringsmedel, trasa och svamp.

 10. Använd inte hårt eller strävt material för rengöring.

 11. För bättre utseende och uthållighet ska tunnan varje vår regelbundet behandlas med tjärolja.
Best essay
Pay for essays
Best websites to buy an essay
Who can write me an essay
 • Paying someone to write your essay
 • Buy research papers no plagiarism
  911 custom essay
  Buy quarterly essay
  Essay writers name

  Buy a cheap essay online
  Write my essay for money

  услуга оптимизации сайта поисковые системыбокс волжскаяdubai girl