Garanti och köpvillkor

 • Priser
  Alla våra priser anges inklusive moms samt uppdateras frekvent i Tunman WEB-butik. Vi reserverar oss för eventuella prisändringar och för felaktig information påverkad av tekniska eller mänskliga fel.
  Alla varor säljs var för sig, även om det finns flera varor på en bild, säljs de styckevis om det inte uttryckligen står i varubeskrivningen att övriga varor på bilden ingår i varans pris.
  Vid upptäckten av eventuella falska beställningar eller andra bedrägeriförsök så kommer ärendet att polisanmälas.
 • Betalnings alternativ
 • Förskottsbetalning
  Totalsumman sätts in på bankgironummer 546 – 1041, Esthrell AB. Då pengarna är oss tillhanda skickas varan omgående.
  Observera att bankernas hantering kan innebära ett par bankdagars fördröjning från betalningstillfället tills vi har möjlighet att registrera betalningen.
 • Garanti
  Tunman.se lämnar 2 års garanti för våra produkter. Garantiernas omfattning och tid hittar du på vår hemsida vid respektive produkt eller i monteringsanvisningen. Garantin avser ersättningsprodukt eller av oss sanktionerad reparation under förutsättning att monterings- och skötselinstruktioner följts. Kom ihåg att spara fakturan då den fungerar som garantibevis. Kontakta oss på info@tunman.se så hjälper vid dig.
  Vid eventuell tvist
  Vid en eventuell tvist följer vi Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.
 • Reklamationer
  Önskemål om reklamation skall delges oss inom skälig tid från då felet upptäckts. Är garantitiden utgången är det köparens ansvar att påvisa att felet redan fanns vid leveranstillfället. Konsumentköplagen samt andra tillämpliga lagar ger dig som kund viktiga rättigheter. För mer information se www.konsumentverket.se
  Vid de fall där en vara byts ut åligger det köparen att returnera det felaktiga godset till säljaren. En retur som uppstår på grund av en reklamation bekostas av Tunman.se. Boka inte hantverkare förrän ni har kontrollerat att rätt artiklar har levererats och att inga skador har uppstått under leveransen.
  Vid eventuella synliga eller dolda skador behöver vi, om möjlighet finns, fotodokumentation på skadan.
  Vill ni genomföra en reklamation var vänlig gör det via info@tunman.se eller via WEB butiken http://tunman.se/.
 • Ångerrätt
 • Privatperson
  Tunman.se tillämpar Distans- och Hemförsäljningslagen samt Konsumentköplagen. Enligt Distans- och Hemförsäljningslagen har kunden alltid rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från mottagandet av varan och utan att behöva uppge någon speciell anledning. Vid åberopande av ångerrätt och öppet köp står du som kund för frakterna ToR. Distansavtalslagen innehåller dock ett antal bestämmelser som begränsar rätten att utnyttja ångerrätten. Tunman.se uppmärksammar härmed Kunden att enligt Distans- och Hemförsäljningslagens 5 § gäller inte ångerrätt om avtalet avser: ”en vara som skall tillverkas eller väsentligt ändras efter konsumentens särskilda önskemål eller som annars skall få en tydlig personlig prägel”. Exempel är sådana varor som tillverkas efter beställning och kundanpassas efter kundens önskemål.
  När kunden godkänner våra köpvillkor vid beställning, samtycker kunden till att Tunman.se påbörjar fullgörandet av beställningen. Detta innebär att kunden inte har någon ångerrätt från och med den tidpunkt när produkten/produkterna som ovan nämnda exempel har påbörjats i produktion.
  Vid åberopande av ångerrätt och öppet köp gäller följande: Kontakta oss via e-post till info@tunman.se eller via WEB butiken http://tunman.se/ inom 14 dagar och returnera beställningen inom 30 dagar efter det att du har mottagit beställningen eller en väsentlig del av densamma. Varan ska vara i oförändrat skick, dvs. oanvänd, obruten förpackning, ej förstörd eller skadad. Returnera varan i ursprungligt skick. Varan ska vara komplett, vilket innebär att brutna förpackningar eller delar av varan inte accepteras som retur.
  Ångerrätt och öppet köp 14 dagar gäller endast privatpersoner.
 • Force Majeure
  Tunman.se anser sig vara befriade från underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet som beskrivs nedan. Detta gäller även om omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet.
  Befriande omständigheter är bland annat åtgärder eller underlåtenhet från myndighet, ny eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, till exempel beslut om varningstexter, försäljningsförbud med mera eller en onormal nedgång i marknaden.
 • Personuppgifter
  I och med att jag registrerar mig som kund accepterar jag att Tunman.se registrerar mina personuppgifter (namn, adress, telefonnummer, personnummer) för behandling av min kundrelation, sedvanlig kreditprövning/ – upplysning samt för att erhålla förmånliga erbjudanden från Tunman.se. Vi tar ansvar för personuppgifter du lämnar till oss. Dina uppgifter behandlas med modern informationsteknik och kommer att användas i vår dialog med dig som kund. Du som kund har rätt att få utdrag om vilka uppgifter som finns registrerade.

För mer information

 

Tel. 0725 733 732

E-post:  rein@tunman.se

Buy quarterly essay
Buy english essays
Where can i buy an essay online
Fast custom essay writing service

Website that will write an essay for me
Write a paper for me cheap
Pay someone to write an essay uk
Write my essay app

Can you really buy an essay
Buy finished essays

сео оптимизатор киевкачалка люблиноasian massage dubai